Over MASIVe

MASIVe kan u helpen

Direct naar meer informatie over:

Services

MASIVe richt zich op alle uitdagingen van managers, directeuren en ondernemers rondom strategie, innovatie en verandering en helpt:

 • het potentieel in uw organisatie ontsluiten en ontwikkelen
 • sterker worden in richten, vernieuwen, leveren en verbinden
 • strategie en actie, denken en doen verbinden
 • doen inzien waar de schoen werkelijk wringt
 • realisatie van ambities dichterbij brengen
 • het (samen)werkplezier vergroten
 • uw persoonlijke bijdrage en impact vergroten

Via onder meer de volgende services:

 • Check-up (periodiek)   Boek voor een vast, aantrekkelijk all-in bedrag een periodieke check-up. Bijvoorbeeld eens per kwartaal. Daarin houden we in maximaal een dagdeel met elkaar de belangrijkste aspecten van strategie, innovatie en verandering binnen uw organisatie (opnieuw) tegen het licht. Dit helpt u beoordelen of u (nog) staat waar u wilt of kunt staan. In de hectiek van alledag even een korte pas op de plaats. Met ruimte voor een verdiepend gesprek. De praktijk wijst uit dat u na zo’n korte maar effectieve reflectie zelf goed kunt bepalen óf, en zo ja hoe en met wie, u verder wilt werken aan de verdere versterking en vernieuwing van uw business. N.B. heeft u liever (eerst) een eenmalige check-in, neem dan contact op voor de mogelijkheden.
 • Advies & implementatie   Uw baan maakt dat u continu wordt geconfronteerd met allerlei vraagstukken en uitdagingen op het gebied van strategie maken en uitvoeren, uw business vernieuwen, gericht veranderen en met elkaar blijven verbinden. Afhankelijk van uw eigen achtergrond en ervaring, en dat van uw MT, kunt u op onderdelen daarvan meer of minder goed uit de voeten. U wilt een advies. Of gewoon eens onbevooroordeeld klankborden over specifieke ideeën of een procesaanpak. Wat uw vraag ook is: MASIVe kan u helpen met de effectieve inrichting van bijbehorende werkprocessen en organisatie, praktische tools en niet in de laatste plaats de factor mens. En zo u wenst, vanzelfsprekend ook bij de implementatie ervan.
 • Procesbegeleiding & workshops   Inplannen van agendatijd met collega’s garandeert niet dat u bereikt wat u wilt en vooruit komt. Dat vraagt voorbereiding. Maar zelfs een goed proces op papier, betekent niet meteen een goed proces in de praktijk. Dat vergt vaardigheden. En de mentale ruimte om in het moment zelf de procesrol goed te vervullen. Veel managers en directeuren vinden die combinatie ingewikkeld. Doorgaans hebben ze het druk namelijk. Geen specifieke ontwerp-skills. Maar wel een inhoudelijke mening. Dus hoewel de voorbereiding tekort schiet en de lijn in de meeting ontbreekt, willen ze wel inhoudelijk meepraten. Alleen tegelijk ook weer niet de rest van het team op basis van hun positie onbedoeld de mond snoeren. Lastig dus. Over echt effectieve meetings is doorgaans goed nagedacht. Qua ontwerp en begeleiding. U merkt het verschil. MASIVe kan u helpen met de begeleiding van het proces. Als gespreksleider, moderator of facilitator. U heeft in het moment de handen vrij, de ruimte om zelf actief mee te doen en stuurt direct op impact.
 • Training & coaching   Soms is het niveau van uw team of medewerkers nog niet wat u hoopt dat het is. Qua kennis, kunde of vanwege een gebrek aan praktische ervaring nog. Dan helpt het als ze het een keer hebben gezien. Of iemand ze ergens op wijst. Of in schoolt natuurlijk. Maar dan wel graag kort, praktisch en bruikbaar. Gericht op de klus die ze te klaren hebben. Geen ellenlange theoretische verhandelingen. MASIVe kan u helpen zowel individuele medewerkers als teams te trainen of coachen in de praktijk. Op alle aspecten van strategie, innovatie en veranderen. Op maat.
 • Kwartiermaker & (interim) management   Advies en implementatie aangaande nieuwe werkwijzen leiden soms tot nieuwe functies of rollen. Die heeft u wellicht niet de volgende dag meteen naar tevredenheid ingevuld. Maar u wilt wel zo spoedig mogelijk van start. MASIVe kan desgewenst tijdelijk invulling geven aan de betreffende positie. Daarbij als kwartiermaker fungeren in voorbereiding op de komst van uw nieuwe, vaste collega. Of in voorkomende gevallen  mogelijk tijdelijk een oplossing bieden als onverhoopt ineens een bestaande positie uitvalt en u toch door moet.

Werkwijze

Een instant recept voor succes dat overal en altijd werkt, bestaat niet. Nooit.

Nieuwe, unieke vraagstukken vragen om nieuw denken en nieuwe oplossingen. Startpunt is de informatie die al beschikbaar is over uw vraagstuk. Intern, en extern. Daarmee gaan we samen aan de slag. We stellen een diagnose en toetsen die kritisch. Bekijken mogelijke routes en richtingen. Maken heldere en onderbouwde keuzes wat we aanpakken, met wie en hoe.

Via de combinatie van ratio, intuïtie én het onderlinge sociale proces komen we tot het beste resultaat. De context die u zelf verschaft, het analytisch vermogen van eenieder én echt het gesprek aangaan met elkaar. Juist ook als dat een keertje wat minder feestelijk is.

Werk samen

Transparant

u bent én blijft eigenaar
maximale keuzeruimte
100% onafhankelijk
mijdt kretologie/jargon
heldere afspraken

Doelgericht

focus op resultaat
vanuit het grote geheel
vraagt kritisch door
wars van holle praat
syste(e)m(isch)

Efficiënt

‘standaard op maat’
kostenefficiënt
mijdt toeters/bellen
one stop shop
ruim partnernetwerk

Transparant

MASIVe biedt u als opdrachtgever transparantie, resultaat en efficiency en: 

 • streeft in dat licht naar heldere keuzeruimte voor u en zelfredzaamheid voor uw organisatie, zo snel en zo veel als mogelijk is
 • wil het daarmee ook kostentechnisch voor u zo leuk houden als kan
 • heeft weinig op met kretologie, holle frasen en andere interessantdoenerij
 • gelooft zeker ook in de mogelijkheden die meer agile benaderingen en modellen in het algemeen meebrengen, maar nóóit als doel op zich
 • biedt een brede, frisse blik van buiten op het hele systeem en door een doeltreffend partnernetwerk een one-stop-shop ervaring
 • is onafhankelijk en vraagt door, zoekt naar de synthese, verbanden en samenhang en kijkt boven alles vanuit het grotere geheel.

Dat het eigenaarschap voor het vraagstuk te allen tijde bij u blijft liggen, is voor u idealiter net zo vanzelfsprekend als voor ons.

Waarom kiezen voor MASIVe?

Kennis is fascinerend, veel kennis nog meer. Maar ze krijgt pas echt waarde door doelgerichte toepassing op basis van in de praktijk verworven inzicht. Dat is wat MASIVe biedt: toepassingsklare kennis. Waar mogelijk voorgevormd in direct bruikbare bouwstenen. Efficiënt maatwerk dus. Met effectiviteit voorop.

De afgelopen 25 jaar is uitgebreid ervaring opgedaan met allerlei samenwerkingsprocessen. Met mensen in alle soorten en maten. Als manager én als consultant. In onder meer maakbedrijven en diverse vormen van zakelijke dienstverlening. In het MKB en in grote corporates. Zowel in beursgenoteerde als in kleine en grote familiebedrijven. Met dus ook allerlei speelvelden: van rechttoe-rechtaan tot politiek complex, van sec cijfermatige aansturing tot puur intuïtief.

MASIVe is en blijft goed op de hoogte van wat er speelt en leeft aan benaderingen. Heeft hiervan grondige kennis in huis, kan zin en onzin scheiden en die kennis concreet verbinden aan en toepassen op uw unieke situatie. Met MASIVe kiest u voor een tijdelijke, doelgerichte, kostenefficiënte en verbindende versterking met hands-on ervaring, gericht op groei en ontwikkeling maar met voortdurend een scherp oog voor de beheersing van uw risico’s en kosten.

Waarom niet 'gewoon' niets doen, of alles zelf doen en uw eigen staf inzetten, dan wel de grote bureaus of juist een boutiqueshop inhuren?

Om met die eerste te beginnen: niets doen is op termijn simpelweg geen optie. Er komt altijd wel iets op uw pad dat het voortbestaan van uw onderneming zal bedreigen. Bovendien is niets doen, niets voor ondernemers. Als ze daar goed in waren, waren ze sowieso niet gaan ondernemen. Maar wat dan wel?

Met eigen mensen? Niet elke organisatie is in staat – of bereid – hiervoor medewerkers vast in dienst te nemen. Als u dit wel kunt en wilt, moet u die kennishebbers het hele jaar door betalen en hun kennis up-to-date houden. Veel managers en ondernemers onderschatten de kosten van deze optie. Eenmaal aan boord wordt opvallend genoeg namelijk weinig kritisch meer gekeken naar de balans tussen kosten en baten van de gedane investering. Jaarlijkse loonstijgingen zijn gebruikelijk, maar verhoging van de toegevoegde waarde niet per se. Iedereen kan een keer iets lezen en blind ‘copy/paste’-en. Alleen in het immense aanbod van benaderingen, methoden en technieken valt het nog niet mee te bepalen welke aanpak voor uw organisatie en/of probleem werkt. Of waarom. Laat staan deze correct te implementeren. Wilt u toch het liefst met eigen mensen werken, zorg er dan wel voor dat ze ook echt met elkaar samenwerken. Én dat ze u durven tegenspreken als dat nodig is natuurlijk. Anders is de uitkomst voor u waarschijnlijk hoe dan ook van beperkte waarde.

Ook de inhuur van externe consultancy kost geld. Uiteraard. Maar maakt u weer flexibeler in op- en afschalen. Alleen, wie moet u (niet) hebben?

 • Wat u sowieso niet wilt is een typisch here-to-stay-bureau dat tot in lengte der dagen via de ene klus de andere ontwikkelt. En lekker druk bezig blijft. Voor zichzelf vooral. Ten koste van uw kostbare ontwikkelbudget wel te verstaan. Dat doen ze doorgaans over de as van onzekerheid, onwetendheid of onverschilligheid van hun opdrachtgever. Die maken ze dus niet sterker maar afhankelijker. Maar … wie bewaakt hun werkelijke toegevoegde waarde?
 • Een superspecialist misschien? Dat kan een heel goede invulling zijn als u ergens per se de diepte op in wilt, of moet. Tegelijk ook listig, want ze zien door die scherpe focus vaak niet de verbanden die nodig zijn om niet louter tot lokale optima te komen. Dat moet u dan zelf doen; u wilt immers wel blijven kijken naar het grotere geheel. Dat bepaalt namelijk uw throughput en daarmee de waarde van uw onderneming. Niet die ene, eventueel perfecte deeloplossing.
 • Liever een grote, bekende consultancy firm dan? U vertrouwt erop dat deze zeker snapt wat u echt nodig heeft. En de gewenste kwaliteit levert. Ze zijn toch niet voor niets zo groot en bekend geworden? De tarieven neemt u dus voor lief.
  • En ook dat die door de wol geverfde partner vooral heel overtuigend uw opdracht kwam binnenhalen, maar u nu dagelijks te maken heeft met een stel junior adviseurs met scripts in de hand. Waarvan in ieder geval uw eigen meer ervaren medewerkers niet al te blij lijken te worden. Hoe intelligent, welwillend en vriendelijk de jonge dames en heren ook zijn. Dat ze doorgaans geen of amper ervaring hebben aan uw kant van de tafel, maakt werkelijk inleven in wat voor u werkt bovendien nog best lastig, zo blijkt.
  • Of dat er één eigen best practice of zelfs ‘solution’ wordt gevoerd die ze maar al te graag ook bij u komen uitrollen. Heel efficiënt, maar niet elk vraagstuk is een spijker. Helaas.
  • Ook hier overigens het risico op een gefragmenteerde hyperfocus op het eigen vakgebied. Dus minder oog voor het geheel. Want in de breedte dekt dit bureau weliswaar heel veel werkgebieden af, maar geldt dat ook voor de practice die bij u aan de slag is? Wie houdt daar het oog in?

Zo ben je voor je het goed en wel doorhebt, al met al vaak al een hoop tijd en euro’s verder. De vraag blijft of uw werkelijke behoefte of probleem nu adequaat wordt geadresseerd. Maar ermee stoppen wordt ondertussen ook tamelijk onaantrekkelijk. U bent al zo’n eind op weg. Toch?

N.B. Bovenstaande, levensechte bevindingen stoelen op eigen ervaring (n>1) en die van anderen. Dit hoeft uiteraard niet uw ervaring te zijn met deze typen dienstverleners. Wellicht helpt de beschrijving ervan u toch om de voor u juiste afwegingen te maken c.q. vooraf maatregelen te nemen om zo de blijkbaar vaker voorkomende teleurstellingen vóór te zijn. En te blijven.

Visie, missie en ambitie

De wildste ideeën, slimste innovaties, meest veelbelovende businessmodellen of krachtigste strategieën. Fantastisch, inspirerend en nodig ook. Maar zonder effectueren niet meer waard dan lippendienst. Echt impact maken valt of staat met effectief samenwerken en de juiste dingen gedaan krijgen. Daarmee helpt MASIVe organisaties. Om zo hun visie te realiseren. Eruit halen wat erin zit. Van binnenuit. En precies daarmee vergroot u de waarde van uw onderneming.
 

Een organisatie is een complex, levend en lerend systeem. Met telkens ergens een bottleneck die de potentie van dat systeem beperkt. Alles (ineens) willen veranderen heeft dan ook geen zin. En kost te veel. In alle opzichten. Het management moet in die context vooral de veiligheid bieden om met elkaar gericht te veranderen en tot resultaten te komen om de continuïteit van de organisatie te borgen. Elke wezenlijke verandering begint dus feitelijk bij jezelf. Ja, ook als het gaat om (ongewenst) gedrag van een ander.

Niet iedereen realiseert zich dat, of wil daaraan. Van je af wijzen is nou eenmaal een heel stuk eenvoudiger en minder confronterend. Genoeg leidinggevenden vinden het daarbij ook nog eens comfortabel zich enkel te richten op het optimaliseren van wat er al is. Of juist vooral te blijven dromen over de toekomst. Effectieve leiders willen en doen beide: nu presteren, straks relevant blijven. Exploiteren én exploreren dus.

Bent u zo’n leidinggevende die zijn of haar onderneming gericht beter wil maken? Voor nu én voor later? Maakt het u wél uit wat u neerzet en of u impact maakt? Durft u uw eigen organisatie en bijdrage daaraan ter discussie te stellen om deze verder te kunnen ontwikkelen? Dan helpt MASIVe u en uw mensen graag het verschil te maken en uw visie daadwerkelijk te realiseren!

MASIVe ziet het MKB als de absolute ruggengraat van onze economie. Mede daarom ligt er de ambitie ‘hoogwaardige consultancy’ nu beter bereikbaar, praktischer, aansprekender en bruikbaarder te maken voor juist deze cruciale groep ondernemingen. MASIVe gelooft sterk in de kracht van de ondernemer en zijn team. U kent uw business als geen ander. MASIVe helpt u en uw team in het proces van verder versterken en vernieuwen van uw onderneming.

Marktfocus

MASIVe richt zich primair op managers, directeuren en ondernemers die:

 • hun processen, vaardigheden en samenwerking op het gebied van strategie, innovatie en verandering willen verbeteren
 • al weten wát ze anders willen en daarbij onafhankelijk en gericht met iemand willen klankborden en/of daarbij hulp zoeken in het hóe, of
 • nog níet weten wat ze anders zouden moeten doen, maar aan hun water voelen dát het zeker anders moet en daarbij hulp willen.

Dit zijn vaak (maar niet uitsluitend):

 • Nederlandstalige maakbedrijven en zakelijk dienstverleners in het MKB en (onderdelen van) corporates,
 • bestaande ondernemingen in ontwikkeling die een zetje in de goede richting kunnen gebruiken om beheerst door te groeien (scaling-up),
 • bestaande ondernemingen die onbedoeld zijn terechtgekomen in een wat al te routinematig doen en laten maar wel de behoefte voelen de initiële visie, passie en beleving weer terug te brengen in hun bedrijf.

MASIVe richt zich primair niet op (in willekeurige volgorde)*:

 • start-ups, (semi-)overheid, non- en not-for-profit instellingen
 • ICT-oplossingen en optimalisatie van operationele processen
 • persoonlijke ontwikkeling van executives via directe personal coaching
 • managers die eigenlijk helemaal niet willen veranderen (maar om moverende redenen toch doen alsof)

* op uw verzoek kan MASIVe u vanuit het eigen netwerk wel in contact brengen met samenwerkingspartners die zich wél primair richten op deze doelgroepen.

Focusgebieden
Netwerkpartners MASIVe

Partners

MASIVe werkt samen met diverse experts. Onder meer op het gebied van:

 • strategische HR, human relations en operationele HR
 • KANBAN en agile coaching & training
 • processen en ICT in de logistiek en productie
 • DISC-3D en Insights Discovery
 • web design en online marketing
 • business validatie en M&A
 • veranderen en (teams) ontwikkelen bij overheid
 • anders leren kijken via kunst
 • executive coaching & search
 • werving & selectie

Heeft u een vraag, concrete opdracht of anderszins interesse in een specifiek aandachtsgebied? Neem gerust contact op. MASIVe vertrouwt op de dienstverleningskwaliteit van betreffende partijen en introduceert u met genoegen (vanzelfsprekend vrijblijvend en belangenvrij).