Over MASIVe

[mɑ‘sif ≠ mæsɪv]

Direct naar:

Wat MASIVe doet.

Als leider wilt u uw onderneming vooruit helpen: u wilt versterken, vernieuwen en (dus ook) veranderen. In essentie komt dat neer op het nemen van gedragen en geïnformeerde beslissingen. Op allerlei gebied. Door uzelf, door uw mensen. Voor nu en later. Groot en klein. Daarvoor is informatie nodig. Uiteraard. Maar net zo noodzakelijk is een effectieve werkwijze om met elkaar tot die besluiten te komen, en ze tot uitvoer te brengen. En juist die werkwijze ontbreekt geregeld. Of kan serieus beter.

MASIVe helpt u daarbij. Overal waar het strategie, innovatie en/of verandering betreft. Via het effectief (her)inrichten en uitvoeren van de organisatie en besturing en het gericht managen van de samenwerking. Met MASIVe zet u strategie aan het werk en bekwaamt u zich actief verder in strategie maken, innoveren én realiseren. Denk daarbij aan:

 • uw ambitie en strategie (her)bepalen en formuleren 
 • uw nieuwe strategie executeren/implementeren
 • uw route expliciet maken en alignment creëren  
 • uw businessportfolio innoveren en optimaliseren
 • uw veranderportfolio samenstellen en managen
 • (agile) programma’s en projecten opzetten en managen
 • batenrealisatie inrichten en managen
 • omgaan met het ‘gedoe’ van een verandering/transitie
 • de prestaties van uw veranderteam(s) vergroten
 • uw innovatiekracht structureel vergroten
 • strategische wendbaardheid organiseren
 • stakeholders identificeren en betrekken
 • samenwerken als proces managen
 • lastige gesprekken voeren, beïnvloeden en overtuigen

Via deze impactvergroters werken we – vanuit bottleneck denken – samen gericht aan wat nodig is om uw onderneming te versterken en vernieuwen. Al naar gelang ligt er daarbij meer focus op het ontwikkelen van uw innovatiekracht, realisatiekracht, verbindingskracht of strategische wendbaarheid

MASIVe raamwerk strategie ontwikkeling executie praatplaat

Dus: van duidelijk richting kiezen en innovatiekracht ontwikkelen, tot doelgericht en via een passende aanpak samen werken aan sec de juíste initiatieven. Met oog en aandacht voor zowel de mens, als de werkwijze. Regievoering vanuit verbinding. Zo draagt MASIVe direct en actief bij aan het vergroten van het strategisch, innovatie– en verandervermogen van uw onderneming.

MASIVe helpt managers, directeuren en ondernemers regievoeren en:

 • de kloof tussen strategie en actie, denken en doen, plannen en resultaat dichten
 • het werkelijke potentieel in de organisatie ontsluiten en ontwikkelen
 • sterker worden in richten, vernieuwen, leveren en verbinden
 • gericht werken aan waar de schoen daadwerkelijk wringt
 • hun persoonlijke bijdrage en impact versterken
 • de realisatie van ambities dichterbij brengen
 • het (samen)werkplezier vergroten

NOOT: MASIVe richt zich – ondanks de aanwezige knowhow ervan – dus expliciet niet op directe optimalisatie van de operationele processen (running the business) via bijvoorbeeld LEAN. Of op de organisatie ervan via bijvoorbeeld KANBAN. Ook adviseert MASIVe u niet wélke strategische keuzes u dient te maken. Dat is geheel aan u. MASIVe ondersteunt en begeleidt u in het proces om (1) met elkaar tot die beste keuzes te komen en (2) deze daadwerkelijk te realiseren.

Welke services MASIVe biedt.

Alle dienstverlening op de onderwerpen zoals hierboven genoemd, is in verschillende vormen aan te bieden. Een en ander geheel afhankelijk van uw situatie en/of wensen:

 • advies en implementatie
 • training en coaching
 • procesbegeleiding
 • periodiek onderhoud
 • interim management 

Training & coaching

Breng de kennis en vaardigheden binnen uw organisatie snel en op maat op het juiste niveau

Waarom?


Soms is het niveau van uw team of medewerkers nog niet geheel wat u hoopt dat het is. Qua kennis, kunde of vanwege een gebrek aan praktische ervaring. Dan helpt het als ze het een keer hebben gezien. Of iemand ze ergens op wijst. Of in schoolt natuurlijk. Maar dan wel graag kort, praktisch en bruikbaar. Gericht op de klus die ze te klaren hebben. Geen ellenlange theoretische verhandelingen.

MASIVe kan u helpen zowel individuele medewerkers als teams te trainen of coachen in de praktijk. Op alle aspecten van strategie, innovatie en veranderen. Op maat. Precies goed.

Dat wil ik

Kwartiermaker & interim management

Laat MASIVe tijdelijk een sleutelpositie invullen,
terwijl u een permanente oplossing zoekt

Waarom?


Advies en implementatie aangaande nieuwe werkwijzen leiden geregeld ook tot nieuwe functies of rollen. Die heeft u wellicht niet de volgende dag meteen naar tevredenheid ingevuld. Maar u wilt eigenlijk wel zo spoedig mogelijk van start.

MASIVe kan tijdelijk invulling geven aan de betreffende positie. Als kwartiermaker fungeren in voorbereiding op de komst van uw nieuwe, vaste collega. Of in voorkomende gevallen mogelijk tijdelijk een oplossing bieden als onverhoopt ineens een bestaande positie uitvalt en u toch door moet.

Dat wil ik

Advies & Implementatie

Vraag advies gericht op een specifiek vraagstuk en/of ondersteuning bij de implementatie van een oplossing

Waarom?

In uw baan wordt u continu geconfronteerd met allerlei vraagstukken en uitdagingen op het gebied van strategie maken en uitvoeren, de business vernieuwen, gericht veranderen en met elkaar in verbinding blijven. Afhankelijk van uw eigen achtergrond en ervaring als MT, kunt u op onderdelen daarvan meer of minder goed uit de voeten. U wilt gedegen advies. Of gewoon eens onbevooroordeeld klankborden over specifieke ideeën of een procesaanpak van iemand die snapt wat u beweegt, bezighoudt en vooral ook, helpt.

Wat uw vraag ook is: MASIVe kan u helpen met de effectieve (her)inrichting van bijbehorende werkprocessen en organisatie, praktische tools en niet in de laatste plaats de factor mens. En zo u wenst, vanzelfsprekend ook bij de daadwerkelijke implementatie.
Dat wil ik

Procesbegeleiding

Laat MASIVe uw team(s) actief begeleiden bij de uitvoering van het proces van met elkaar strategie maken, innoveren en/of veranderen

Waarom?

Inplannen van agendatijd met collega's garandeert nog niet dat u bereikt wat u wilt en vooruitkomt. Dat vraagt om voorbereiding. Maar zelfs een goed proces op papier, betekent niet meteen een goed proces in de praktijk. Dat vergt vaardigheden. En de mentale ruimte om in het moment zelf de procesrol te vervullen. Veel managers en directeuren vinden die combinatie ingewikkeld. Logisch. Over echt effectieve meetings is doorgaans dan ook goed nagedacht. Qua ontwerp en begeleiding.

MASIVe kan u helpen met de begeleiding van het proces. Als gespreksleider, moderator of facilitator. U heeft in het moment dan de handen vrij, de ruimte om zelf actief mee te doen en stuurt direct op impact. U merkt het verschil.
Dat wil ik

Check-up (periodiek)

Boek voor een vast en aantrekkelijk all-in
bedrag een periodieke check-up

Waarom?

De hectiek van alledag biedt vaak weinig ruimte voor een korte pas op de plaats. Of een verdiepend gesprek over of u (nog) staat waar u wilt of kunt staan. Veel leidinggevenden voelen die behoefte echter wel degelijk. Het komt er alleen niet van.

MASIVe helpt u periodiek in maximaal een dagdeel de belangrijkste aspecten van strategie, innovatie en verandering binnen uw organisatie (opnieuw) tegen het licht te houden. Bijvoorbeeld eens per kwartaal*. De praktijk wijst uit dat u na zo'n korte maar effectieve reflectie zelf goed kunt bepalen óf, en zo ja hoe en met wie, u verder wilt werken aan de versterking en vernieuwing van uw business.

[*heeft u liever (eerst alleen) een eenmalige check-in, dat kan ook]
Dat wil ik

Hoe MASIVe samenwerkt.

Een instant recept voor succes dat overal en altijd werkt, bestaat niet.

Nieuwe, unieke vraagstukken vragen om nieuw denken en nieuwe oplossingen; niet om niet-goedpassende ‘best practices’. We beginnen echter niet zomaar. Met uw ambitie als vertrekpunt en wendbaarheid als criterium, kijken we eerst goed naar de informatie die al beschikbaar is over uw vraagstuk. Intern, en extern. En of de inzet van MASIVe voor u wel echt toegevoegde waarde biedt.

Daarmee gaan we samen aan de slag. We stellen een diagnose en toetsen die samen kritisch. Ook om zeker te weten dat we aan het juiste vraagstuk werken. We bekijken mogelijke routes en richtingen. En maken heldere en onderbouwde keuzes wat we wanneer aanpakken, met wie en hoe.

Via de combinatie van ratio, intuïtie én het onderlinge sociale proces komen we samen snel tot de kern van de uitdaging en tot het beste resultaat. Met de context die u zelf verschaft, het analytisch vermogen van eenieder én echt het gesprek aangaan met elkaar.

Werk samen
TRANSPARANT

u = eigenaar
maximale keuzeruimte
heldere afspraken
wars van retoriek
100% onafhankelijk

DOELGERICHT

focus op resultaat
vraagt kritisch door
komt snel tot de kern
systemische kijk
vanuit het grote geheel

EFFICIËNT

‘standaard op maat’
kostenefficiënt
mijdt toeters/bellen
one-stop-shop
ruim partnernetwerk

MASIVe biedt u als opdrachtgever transparantie, resultaat en efficiency en: 

 • streeft in dat licht naar heldere keuzeruimte voor u en zelfredzaamheid voor uw organisatie; zo snel en zo veel als mogelijk is
 • wil het daarmee ook kostentechnisch voor u zo leuk houden als kan
 • gelooft absoluut in de mogelijkheden die meer agile benaderingen en modellen in het algemeen meebrengen, maar nóóit als doel op zich
 • biedt een brede, frisse blik van buiten op het hele systeem en door een doeltreffend partnernetwerk een one-stop-shop ervaring
 • is onafhankelijk en vraagt door, zoekt naar de synthese, verbanden en samenhang en bekijkt vraagstukken graag vanuit het grotere geheel.

Dat het eigenaarschap voor het vraagstuk te allen tijde bij u blijft liggen, is voor u idealiter net zo vanzelfsprekend als voor ons.

N.B. onze samenwerking beschouwen we als persoonlijk en strikt vertrouwelijk; deze website bevat daarom geen namen van ondernemingen die wij hebben mogen helpen (neem s.v.p. persoonlijk contact op voor relevante referenties).

Waarom u kiest voor MASIVe.

Met MASIVe kiest u voor een discrete, doelgerichte, kostenefficiënte, op verbinding en leren gerichte, tijdelijke versterking met hands-on managementervaring. Gericht op de groei en ontwikkeling van uw onderneming, maar met steeds een scherp oog voor de beheersing van uw risico’s, kosten en belangen.

Want veel kennis hebben is mooi, maar die kennis creëert pas echt waarde voor u, door doelgerichte toepassing. In de praktijk verworven inzicht helpt daarbij. Inzicht in waarom iets waar en wanneer werkt. Maar ook waar en wanneer juist niet. Dat is wat MASIVe u biedt: toepassingsklare kennis met werkelijke impact. Van simpele en handige tips en trucs, tot aanpakken en werkwijzen. Waar mogelijk voorgevormd in direct bruikbare bouwstenen. Effectief én efficiënt tegelijk.

De afgelopen 25 jaar is uitgebreid ervaring opgedaan met allerlei samenwerkingsprocessen. In verschillende rollen en functies. Als manager én als consultant. Als opdrachtgever én als opdrachtnemer. Bij maakbedrijven en in uiteenlopende zakelijke dienstverlening. In het MKB en in grote corporates. Zowel in beursgenoteerde, als in kleine en grote familiebedrijven. Met dus ook allerlei speelvelden: van rechttoe-rechtaan tot politiek zeer complex, van sec cijfermatig tot sterk intuïtief aangestuurd. En dus ook met mensen in alle soorten en maten. Dat maakt vanzelf flexibel. MASIVe is verder goed op de hoogte van wat er speelt en leeft aan benaderingen. Heeft daar grondig kennis van, kan zin van onzin scheiden en die kennis concreet verbinden aan en toepassen op uw unieke situatie.

Maar waarom niet kiezen voor ... iets anders?

ZOALS … ‘gewoon’ niets doen, alles zelf doen met of zonder uw eigen staf, dan wel de grote bureaus of juist een boutiqueshop inhuren?

♦ Om met die eerste te beginnen: niets doen is op termijn simpelweg geen optie. Er komt altijd wel iets op uw pad dat het voortbestaan van uw onderneming zal bedreigen. Bovendien is niets doen, niets voor ondernemers. Als ze daar goed in waren, waren ze sowieso niet gaan ondernemen.

♦ Met alleen uw eigen mensen dan? Einstein zij ooit dat alles zo simpel mogelijk moest worden gemaakt … maar niet simpeler! In analogie daarmee pleit MASIVe ervoor als organisatie zo veel mogelijk zelf te doen … maar niet meer dan dat! Niet elke organisatie is financieel in staat – of bereid – hiervoor medewerkers vast in dienst te nemen en te blijven ontwikkelen. Als u dit wel kunt en wilt, moet u deze kennishebbers het hele jaar door betalen en hun kennis up-to-date houden. Veel managers en ondernemers onderschatten de kosten van deze optie enorm. Zeker omdat – eenmaal aan boord – opvallend genoeg namelijk weinig kritisch meer wordt gekeken naar de balans tussen kosten en baten van de gedane investering. Jaarlijkse loonstijgingen zijn wel gebruikelijk, maar verhoging van de toegevoegde waarde niet per se. Daarbij, iedereen kan een keer iets nuttigs lezen en blind ‘copy/paste’-en. Alleen in het immense aanbod van benaderingen, methoden en technieken valt het nog niet mee te bepalen welke aanpak voor uw organisatie en/of probleem werkt. Of waarom. Laat staan deze correct te implementeren. Wilt u toch het liefst met eigen mensen werken, zorg er dan in ieder geval voor dat ze ook echt met elkaar samenwerken. Én dat ze u durven tegenspreken als dat nodig is natuurlijk. Anders heeft u zeer waarschijnlijk wel de lasten, maar niet de beoogde lusten.

♦ Ook de inhuur van externe consultancy kost geld. Uiteraard. Maar maakt u alweer flexibeler in op- en afschalen. Alleen, wie moet u dan (niet) hebben?

 • Wat u sowieso niet zou moeten willen is een typisch here-to-stay-bureau dat ongevraagd en tot in lengte der dagen via de ene klus weer de andere ontwikkelt. Klussen die u eigenlijk prima zelf kunt oppakken. Of klussen die u eigenlijk helemaal niet zoveel extra rendement opleveren. Zo blijven ze lekker bezig. Voor zichzelf vooral. Geeft u mogelijk wel veel comfort, eerlijk is eerlijk. Maar dat gaat dan wel ten koste van uw waardevolle ontwikkelbudget. Dat doen ze doorgaans overigens over de as van de onzekerheid, onwetendheid of zelfs onverschilligheid van hun opdrachtgever. Die maken ze dus niet sterker maar juist afhankelijker. Alleen … wie ziet er toe op hun werkelijke toegevoegde waarde?
 • Een superspecialist misschien? Dat kan een heel goede invulling zijn als u ergens per se de diepte op in wilt, of moet. Tegelijk ook listig, want ze zien door die scherpe focus vaak niet de verbanden die nodig zijn om niet louter tot lokale optima te komen. Dat moet u dan zelf doen; u wilt immers wel blijven kijken naar het grotere geheel. Dát bepaalt namelijk uw throughput en daarmee de waarde van uw onderneming. Niet die ene, eventueel perfecte deeloplossing.
 • Liever een grote, bekende consultancy firm dan? U vertrouwt erop dat deze zeker snapt wat u echt nodig heeft. En de gewenste kwaliteit levert. Ze zijn toch niet voor niets zo groot en bekend geworden? De tarieven neemt u dus alvast voor lief.
  • En ook dat die door de wol geverfde partner vooral heel overtuigend uw opdracht kwam binnenhalen, maar u nu dagelijks te maken heeft met een stel junior adviseurs met scripts in de hand. Waarvan in ieder geval uw eigen, meer ervaren medewerkers niet al te blij lijken te worden. Hoe intelligent, welwillend en vriendelijk de jonge dames en heren ook zijn. Dat ze doorgaans geen of amper ervaring hebben aan uw kant van de tafel, maakt werkelijk inleven in wat voor u werkt bovendien nog best lastig, zo blijkt geregeld.
  • Of dat er één eigen best practice of zelfs ‘solution’ wordt gevoerd die ze maar al te graag ook bij u komen uitrollen. Heel efficiënt, maar niet elk vraagstuk is een spijker. Helaas.
  • Ook hier overigens het risico op een gefragmenteerde hyperfocus op het eigen vakgebied. Dus minder oog voor het geheel. Want in de breedte dekt dit grote bureau weliswaar heel veel werkgebieden af, maar geldt dat ook voor de practice die bij u aan de slag is? Wie houdt daar het oog in?

Zo bent u voor u het goed en wel doorhebt, al met al vaak al een hoop tijd en euro’s verder. De vraag blijft of uw werkelijke behoefte of probleem nu adequaat wordt geadresseerd. Maar ermee stoppen wordt ondertussen ook tamelijk onaantrekkelijk. U bent al zo’n eind op weg. Toch?

Noot: bovenstaande, levensechte bevindingen stoelen op eigen ervaring (n>1) en die van anderen. Dit hoeft uiteraard niet uw ervaring te zijn met deze typen dienstverleners. Wellicht helpt de beschrijving ervan u toch om de voor u juiste afwegingen te maken c.q. vooraf maatregelen te nemen om zo de blijkbaar vaker voorkomende teleurstellingen vóór te zijn. En te blijven.

Waar MASIVe voor staat en gaat.

De wildste ideeën, krachtigste strategieën, slimste innovaties of meest veelbelovende businessmodellen. Fantastisch, inspirerend én nodig. Zeker in deze tijd. Maar zonder daadwerkelijk effectueren niets meer dan luchtkastelen. Echt impact maken, valt of staat met effectief samenwerken en de juiste dingen gedaan krijgen. Daarmee wil MASIVe organisaties helpen. Om hun visie te realiseren. Eruit te halen wat erin zit. Te werken aan waarde. Van binnenuit.
 
MASIVe ziet daarbij het MKB als de absolute ruggengraat van onze economie. De missie is dan ook deze cruciale groep ondernemingen nadrukkelijker te laten profiteren van relevante kennis, inzichten en aanpakken die nu vaak nog voorbehouden blijven aan de grotere ondernemingen of de publieke sector. Hoe? Vooral door consultancy meer toegankelijk, praktisch, aansprekend, betaalbaar en bruikbaar te maken. MASIVe gelooft sterk in de kracht van de ondernemer (m/v) en zijn team. Hij kent zijn business als geen ander. MASIVe helpt directie- en managementteams graag hun onderneming verder te versterken en vernieuwen.
 

Als management staat u primair opgesteld om de continuïteit van uw organisatie te borgen. U doet dat door resultaten te behalen voor uw stakeholders. Die bereikt u door optimale inzet van de mensen en middelen in uw onderneming. Een organisatie is daarbij te zien als een complex, levend en lerend systeem. Met in essentie telkens ergens een bottleneck die de werkelijke potentie van dat systeem beperkt. Alles (ineens) willen veranderen heeft dan ook geen zin. En kost te veel. In alle opzichten. U wilt juist gericht verbeteren. Om met elkaar te presteren is het daarbij aan u om hiervoor de kaders en benodigde veiligheid te bieden.

Elke wezenlijke verandering begint feitelijk dus bij jezelf. Echt. Zelfs als het gaat om (ongewenst) gedrag van een ander. Niet iedereen realiseert zich dat, of wil daaraan. Van je af wijzen is nou eenmaal een stuk eenvoudiger en minder confronterend. Meer dan genoeg leidinggevenden vinden het daarnaast ook nog eens heel comfortabel zich enkel te richten op het optimaliseren van wat er al is. Of andersom, juist vooral te blijven dromen over de toekomst. Dat kan in veel sectoren echter al een tijdje niet meer. Effectieve leiders willen en doen dan ook beide: nu presteren, straks relevant blijven. Exploiteren én exploreren dus. Allebei. Vandaag de dag vraagt dat om slagkracht, wendbaarheid én snelheid. Geen sinecure.

Bent u zo’n leidinggevende die zijn of haar onderneming gericht beter wil maken? Voor nu én voor later? Maakt het u wél uit wat u neerzet en of u impact maakt? Durft u uw eigen organisatie en bijdrage daaraan ter discussie te stellen om deze verder te kunnen ontwikkelen? Dan – en alleen dan – helpt MASIVe juist u en uw mensen graag nog meer het verschil te maken en uw visie daadwerkelijk te realiseren!

Op wie MASIVe zich richt.

MASIVe richt zich primair op managers, directeuren en ondernemers die:

 • hun processen, vaardigheden en samenwerking op het gebied van strategie, innovatie en verandering willen verbeteren
 • al weten wát ze anders willen en daarbij onafhankelijk en gericht met iemand willen klankborden en/of daarbij hulp zoeken in het hóe, of
 • nog níet weten wat ze anders zouden moeten doen, maar aan hun water voelen dát het zeker anders moet en daarbij hulp willen.

Dit zijn vaak (maar niet uitsluitend)*:

 • Nederlandstalige maakbedrijven en zakelijk dienstverleners in het MKB en (onderdelen van) grotere corporates,
 • bestaande ondernemingen in ontwikkeling die een zetje in de goede richting kunnen gebruiken om beheerst door te groeien (scaling-up),
 • bestaande ondernemingen die onbedoeld zijn terechtgekomen in een wat al te routinematig doen en laten, maar wel de behoefte voelen de initiële visie, passie en beleving weer terug te brengen in hun bedrijf.

MASIVe richt zich primair niet op (in willekeurige volgorde)**:

 • start-ups, (semi-)overheid, non- en not-for-profit instellingen
 • ICT-oplossingen en optimalisatie van operationele processen
 • directe persoonlijke ontwikkeling van executives via personal coaching
 • managers die eigenlijk helemaal niet willen veranderen (maar om moverende redenen toch doen alsof).

* onze samenwerking m.b.t. uw strategie ziet MASIVe als strikt vertrouwelijk en persoonlijk: u vindt op deze site daarom ook géén referenties., deze zijn op verzoek wel beschikbaar

** op uw verzoek kan MASIVe u vanuit het eigen netwerk wel in contact brengen met samenwerkingspartners die zich wél primair richten op deze doelgroepen.

Focusgebieden
Netwerkpartners MASIVe

Met wie MASIVe partnert.

MASIVe werkt samen met diverse experts. Onder meer op het gebied van:

Heeft u een vraag, opdracht of anderszins interesse inzake een van deze specifieke aandachtsgebieden? Neem gerust contact op. MASIVe vertrouwt op de dienstverleningskwaliteit van betreffende partijen en introduceert u met genoegen (vanzelfsprekend geheel vrijblijvend en belangenvrij).