Ideeën en veranderportfolio

Werk alleen nog aan
de juiste initiatieven!

Werkt uw organisatie ook aan veel verschillende initiatieven tegelijk? Is iedereen druk, druk, druk? Maar vraagt u zich ondertussen wel af of uw doelen écht dichterbij komen via al die ideeën en projecten?

Veranderportfolio funnel

Om vooruit te komen en strategie waar te maken zijn ideeën nodig. Heel veel goede ideeën. Die ideeën worden op enig moment projecten. Knap veel projecten, zo blijkt geregeld.

Menig organisatie heeft mede daardoor dan ook moeite met het verkrijgen en behouden van overzicht en voortgang. Dat begint al vroeg, bij het ‘vangen’ van ideeën. En zet zich door in het besluitvormingsproces van idee tot project. Maar ook in hoe elkaar daarin als management en werkvloer te blijven vinden en hoe zorgvuldig te blijven communiceren.

Onnodig tijd verspillen wil niemand. Dat vraagt om snel het kaf van het koren kunnen scheiden. De juiste ideeën eruit pikken en ze verder ontwikkelen tot een nog beter idee. U wilt dus bovenal de juiste ideeën de juiste aandacht geven. Dat vraagt echter ook om gericht en respectvol afscheid nemen van de (nu) minder passende ideeën. Ook al is het dan wellicht tijdelijk. Uiteindelijk wilt u namelijk goed onderbouwd kunnen beslissen welke ideeën daadwerkelijk te ‘promoveren’ tot project. En daar de aandacht op richten. In plaats van op een overdaad aan boeiende hersenspinsels waarmee je  in feite toch niets wilt. Of kunt. 

Ook die projecten zijn er in de praktijk vaak toch nog veel. Die moeten wel alle adequaat gemanaged en bemenst worden. Maar heeft u daar (nu) wel de resources voor? Welke projecten krijgen prioriteit, en waarom? Op welke termijn moeten ze leveren? Maar ook, welke projecten wilt u eventueel stoppen?

Want uw geld en tijd kunt u maar één keer besteden. Investeren in alleen de meest kansrijke en impactvolle initiatieven die echt helpen de gestelde ambities te realiseren, is dus het devies.

Alle portfoliobeslissingen over ideeën, projecten, baten en resources zijn bedoeld om uw gewenste toekomst waar te maken. Ze vragen besluiten die u op basis van de juiste informatie in een goed werkend proces en met de juiste rollen wilt kunnen nemen. Dat start bij het in kaart brengen van uw veranderportfolio en de manier waarop u hierover beslist.

MASIVe helpt uw veranderportfolio in kaart brengen en prioriteiten stellen. Van ideeën tot projecten en baten.

U selecteert de beste ideeën, werkt gezamenlijk aan wat u écht wilt en houdt grip op de voortgang.

Focus op de juiste initiatieven in je veranderportfolio

Hoe
kunnen
wij
helpen?

Wilt ook u een sterkere focus op die initiatieven die uw doelen dichterbij brengen? Energie steken in wat er echt toe doet? Krijg hulp bij:

  • uw huidige veranderportfolio helder in kaart brengen
  • helder krijgen wie waarover beslist en waarom (governance)
  • het proces van ideeën genereren, registreren en verrijken
  • managen van (besluitvorming binnen) de ideeënfunnel
  • projecten selecteren en prioiriteiten stellen
  • de voortgang van uw projecten in kaart brengen en houden
  • uw portfolio’s bewaken en bijsturen
  • sturen op de realisatie van de beoogde capabilities