Innovatiekracht vergroten

Creëer, test en leer
... innoveer meer!

Meer dan genoeg creatieve mensen aan boord? En hangen er honderden ideeën in de lucht? Maar recent toch niet één succesvolle innovatie op de markt gebracht? U bent niet de enige.

Innovatiekracht

Veel organisaties denken dat succesvol innoveren bovenal te maken heeft met creativiteit. Het genereren van ideeën. Veel ideeën. En dat het ze vooral daaraan ontbreekt.

Dat is echter maar een deel van het innovatieverhaal. Innoveren zonder goede ideeën is knap ingewikkeld. Maar het ontwikkelen van ideeën tot een succesvolle marktintroductie waar uw klanten en uzelf blij van worden, vraagt om veel meer dan creativiteit.

Innovatie zult u gericht moeten managen. Hoe vreemd u dat wellicht ook in de oren klinkt. Managet, stuurt en integreert u het niet in uw bedrijfsvoering, dan leidt dat geheid tot falen.  Dat heeft gevolgen.  U verliest om te beginnen een hoop tijd. En geld waarvoor u niets terugkrijgt. Misschien nog wel erger is dat uw mensen gedesillusioneerd raken. Als hun inzet niet loont, kijken ze wel uit zich nog een keer voor een innovatieteam aan te melden. Zo verzwakt u in feite juist uw innovatiekracht.

Maar let wel, het managen en besturen van innovatie wijkt af van dat van uw bestaande business. Beseft u dat niet, dan gaat u net zo goed de bietenbrug op.  

Wilt u uw businessmodel, producten of processen vernieuwen om mee te kunnen blijven doen? Beter leren innoveren? Of wellicht zelfs de meest innovatieve speler in uw sector worden? Start op tijd en vergroot nu uw innovatiekracht!

MASIVe helpt u effectiever innoveren door alle elementen van uw organisatie als ecosysteem voor innovatie slimmer op elkaar af te stemmen.

U vergroot direct uw innovatiekracht, en helpt uw collega's met meer plezier te innoveren en uw organisatie te belonen met rendabele innovaties.

Samen werken aan innovatiekracht vergroten

Hoe
kunnen
wij
helpen?

Wilt ook u effectiever leren innoveren? Vergroot uw innovatiekracht. Ziet u nu:

  • veel ideeën, weinig echte marktintroducties
  • een onwenselijk lange time-to-market
  • te snelle introducties zonder echt bewijs dat uw idee werkt
  • nieuwe oplossingen waarop de markt niet blijkt te wachten 
  • veel tijd en geld in innovatietrajecten maar te weinig rendement
  • medewerkers die niet meer graag in innovatieprojecten meedraaien  
  • weinig grip op voortgang, risico’s en perspectief van lopende innovaties
  • een gebrek aan innovatiecultuur en spirit