Missie, visie en ambitie

Scherpere koers,
sterkere keuzes!

Heeft u uw missie, visie en ambitie op papier gezet? Maar worden uw eigen mensen en klanten er niet warm of koud van? Grote kans dat u prachtig lange en grammaticaal correcte volzinnen heeft gebruikt. Maar de echte richting, scherpte en kick op buikniveau ontbreken!

Zingeving is een belangrijke drijfveer voor mensen. Zeker voor kenniswerkers. En dat zijn er nogal wat tegenwoordig. Als u hen niet echt weet te betrekken, doet u zichzelf, hen en ook uw onderneming flink tekort.

Want dan ontbreekt houvast, focus en een kompas om op te varen. Niet alleen voor op de lange termijn, ook voor het dagelijks handelen. Daardoor haalt u er niet uit wat er in zit. U betaalt er evengoed wel voor. Maar aan bankwarmers gehuld in een dikke laag mist heeft niemand iets. Ook de bankwarmer zelf niet.

Daar wilt u iets aan doen! U wilt dat mensen actief kiezen voor u en uw onderneming. Dat vergroot de kans dat ze echt meedoen en  hun talenten inzetten om hun en uw doelen te behalen

Wakker daarom geregeld het vuurtje aan. Een aansprekende en scherpe missie, visie en ambitie helpt daarbij. Maak het uw mensen makkelijk zich te verbinden. Maak duidelijk waarom uw onderneming ertoe doet. En voor wie. Niet alleen rationeel, want daarmee verbinden we niet écht. Raak ook buikniveau. Mensen moeten het kunnen voelen. Waar staat u voor? Waar gaat u voor?

MASIVe helpt u uw koers vinden
en deze scherp en aansprekend
neer te zetten: raak hoofd én hart.

U helpt uw mensen meer vanuit de bedoeling werken. Maar ook het doel voor ogen houden. Scherpere keuzes maken. En daarmee gerichter bijdragen aan de gezamenlijke ambities.

zet koers met een scherpe missie visie ambitie

Hoe
kunnen
wij
helpen?

Wilt u uw missie, visie en ambitie (weer) eens kritisch onder de loep nemen? Want:

  • twijfelt u aan (de formulering van) uw huidige missie, visie en ambitie?
  • geven uw eigen mensen aan dat ze niet snappen waarom waarheen?
  • ziet u dat uw medewerkers moeite hebben prioriteiten te stellen? 
  • merkt u dat u niet voldoende herkenbaar bent voor de markt?
  • zeggen uw klanten niet te weten waarvoor u staat en gaat?
  • of wat ze missen als uw onderneming er niet zou zijn?