Verbind beter en versterk uw business direct

Betrek en verbind, benut de kwaliteiten die u in huis heeft en bereik samen meer

De manier waarop u intern met elkaar samenwerkt, bepaalt in sterke mate het succes van uw onderneming. In de dagelijkse operatie, natuurlijk. Maar zeker óók op de thema’s strategie, innovatie en verandering. Een minder effectieve samenwerking daar heeft onmiddellijke impact op de toekomst van uw business. Juist op dit vlak blijkt het helaas niet altijd vanzelf te gaan. Dat maakt het lastig eruit te halen wat erin zit. Vooral ook omdat u er zelf middenin zit. Als betrokken leidinggevende wilt u echter wel het beste voor uw mensen, uzelf en uw organisatie. Voor nu én zeker ook voor later. Wat helpt?

Effectieve teams

Wij willen onze teams beter zien presteren en samenwerken

Uw teams draaien en leveren als een malle. Precies wat u wilt, op tijd en binnen budget. Ze voelen u direct aan, zijn goed op elkaar ingespeeld en assertief bovendien. Gericht op hun taak maar ook op elkaar. En ze kijken vooruit, zodat u niet onaangenaam wordt verrast. Wat wilt u nog meer?

Betrokken stakeholders

Wij willen belanghebbenden beter betrekken en voor ons winnen

Voordat uw teams goed en wel beginnen aan een nieuw initiatief, hebben zij allang in de gaten wie er welk belang bij hebben en hoe hun belang zich verhoudt tot uw eigen doelstellingen. Zij betrekken de juiste belanghebbenden op een voor hen prettige manier en sturen (verwachtingen) voortdurend adequaat bij waar nodig.

Beïnvloeden & overtuigen

Wij willen belanghebbenden eerder aansluiten en meenemen

U weet wat erbij komt kijken mensen te overtuigen van uw goede idee of bedoeling. Wanneer en waar u moet instappen. Hoe u verbinding maakt. Wat u moet vragen of vertellen. Of juist niet. En dat manipuleren geen duurzame optie is. Maar alleen oprechte en gelijkwaardig ingestoken communicatie werkelijk werkt. U(w team) kan dat.

Cruciale gesprekken

Wij willen ook als het lastig wordt met elkaar in contact blijven

Anders dan veel mensen kan u wel degelijk een ander aanspreken op ongewenst gedrag zonder dat dit meteen ten koste gaat van de relatie. Ook kunt u uitstekend een dialoog voeren over een onderwerp waarover u het niet met elkaar eens bent, terwijl het wel heel belangrijk voor u is en de emoties daarbij hoog kunnen oplopen.

Verbinden maakt uw business sterker

MASIVe helpt u op de juiste manier het juiste gesprek met de juiste mensen te voeren. Krijg meer grip op het complexe krachtenveld van effectief samenwerken. En benut de in uw organisatie aanwezige kennis en kunde blijvend beter.