Batenrealisatie

Pluk óók de vruchten
die U verdient!

Beloont u zichzelf structureel te weinig? Altijd druk en veel projecten onderhanden en dan uiteindelijk toch niet overgaan tot oogsten? U bent bepaald niet de enige.

Iedere businesscase kent kosten én baten. Opvallend genoeg lijken veel organisaties toch vooral heel druk met sec de kostenkant van hun businesscase.

Vaak zelfs zonder dat ze zich daarvan echt bewust zijn en met de allerbeste bedoelingen. Er ligt dan veel focus op het genereren van goede verbeterideeën en het starten van nieuwe projecten. Dat geeft energie en gaat dan ook meestal prima.

De projecten uitvoeren en afronden binnen de afspraken van de businesscase, is vaak al ingewikkelder. Maar nog lastiger (b)lijkt het om jezelf ook daadwerkelijk te belonen voor alle inspanningen!

Dat doe je namelijk door de nieuw verworven capabilities ook daadwerkelijk in gebruik te nemen. En daarvoor moet je bij de beoogde gebruiker zijn: die moet het willen én kunnen. Helaas gaat het daar geregeld mis. 

Het project zelf levert enkel het beoogde projectproduct op. Maar zonder het juiste eigenaarschap vanuit de gebruiker lukt het niet. Stokt het daar, dan heb je dus wél de kosten gemaakt, maar behaal je nooit of te nimmer de beoogde baten.

En daar heeft uw organisatie uiteindelijk precies niets aan. Al met al enorm zonde van alle investeringen in tijd, geld en energie dus. Via actief batenmanagement plukt u die vruchten wél!

MASIVe helpt u grip te krijgen op alle facetten van batenrealisatie en de businesscase – nu ook in praktische zin – wél rond te krijgen.

Zelfs als u er bewust voor kiest het niet minder druk te hebben, weet u zich dan ten minste verzekerd van loon naar werken.

Batenrealisatie door batenmanagement