Ook uw business soepeler veranderen?

Lever en benut nieuwe mogelijkheden, pluk ook de vruchten

Het runnen van de dagelijkse business vraagt al een hoop tijd en energie. Daar komt het changen van uw business nog eens bij. Veranderen levert gedoe, zoveel is zeker. En dat is maar goed ook, zonder wrijving geen glans immers. Daarbij verraadt gedoe ook dat men snapt dat het u menens is en niet vanzelf weer overwaait. Kan het dan niet zonder? Nee, niet echt. Maar het goede nieuws is, u kunt het wel een heel stuk aangenamer maken. Voor uzelf en uw mensen. Dat begint bij weten wat u doet. En laat.

Want ook als je koers glashelder is en je ‘het alleen nog maar even hoeft te doen’, is hulp soms dringend gewenst. Hoe organiseer je het nou effectief en efficiënt en houd je het tegelijkertijd nog een beetje leuk met elkaar ook? Hoe krijg en houd je overzicht in welke projecten je doet en zorg je ervoor dat ze ook echt bijdragen aan je doelen? Wil – of moet – je als organisatie echt beter worden in het uitvoeren van projecten en/of programma’s? Weten of een agile aanpak jou helpt en zo ja, hoe? Of inzien waarom je mensen niet (meteen) doen wat jij wilt dat ze doen en ontdekken hoe wel?

Programma’s en projecten

Wij willen sterker worden in veranderopgaven organiseren

Uw strategische veranderopgave heeft u helder opgeknipt in overzichtelijker uitvoerbare deelopgaven die helpen om delen van uw visie te realiseren. Deze worden onderling gecoördineerd en bekwaam geleid en uitgevoerd door uw teams en teamleads. U weet exact waar u staat en hoe u bijstuurt als het nodig is.

Transities managen

Wij willen transities beter leren lezen en managen

Uw organisatie snapt dat voor daadwerkelijk veranderen meer nodig is dan goed uitgevoerde projecten. U kijkt naar het gehele systeem, heeft aandacht voor zowel boven- als onderstroom. Voor de juiste veranderaanpak. En uw eigen rol daarin. Zo krijgt u mensen makkelijk actief en mee.

Batenrealisatie

Wij willen onszelf beter belonen voor al onze investeringen

Uw organisatie beloont zichzelf structureel en daadwerkelijk voor alle inspanningen en inversteringen. U snapt dat projecten alleen renderen als u overgaat tot oogsten van bedoelde baten. U bent hier van meet af aan scherp op. Uw mensen tonen eigenaarschap, gebruiken nieuwe capabilities echt en boeken er succes mee.

MASIVe helpt u grip te krijgen op alle aspecten van effectief leveren en benutten van nieuwe bekwaamheden, die nodig zijn om uw doelstellingen te realiseren.