Alignment bouwen

Krijg ook alle neuzen
dezelfde kant op!

Heeft u uw ambitie scherp en de strategie op papier staan? De route naar succes verder uitgewerkt en uw organisatie verteld langs welke mijlpalen die loopt? En nu hoopvol dat uw mensen de executie verder zelf oppakken en precies de juiste dingen gaan doen? Maar nu blijkt die hoop ijdel? En neigt het eerder naar chaos en versnippering?

De voorgaande stappen waren al een behoorlijke bevalling. Vaak ook gezet in een drukke periode van het jaar. Menig manager koestert daarom de stille hoop dat hun werk er nu op zit. Dat hun mensen het vanaf hier- de start van de strategie-executie – zelf wel oppakken en weten wat ze moeten doen, en hoe.

Soms bewust en tegen beter weten in. Soms uit volle overtuiging: u heeft het toch heel duidelijk uitgelegd? Ze kunnen het nu toch zeker wel zelf? U betaalt ze toch ook niet voor niets?

De praktijk echter is dat zij de afgelopen periode niet heel actief betrokken zijn geweest bij de mentale reis die u heeft gemaakt met uw team. Als u de oliebollen op heeft, hebben u en uw team al maanden op uw verhaal zitten kauwen. En herkauwen. Dat werkt.

Voor uw mensen echter is het verhaal goeddeels nieuw. Zij zijn dat proces niet samen doorgegaan. En ook al legt u het geduldig, uitgebreid en wel drie keer uit, de kans is groot dat zij niet direct zelf in staat zijn de vertaling te maken naar wat u van hen vraagt.

Kortom, opnieuw werk aan de winkel. Neem het voortouw. Start met alignment bouwen en neem uw mensen mee. Elke dag. Ga samen op reis. Verbind. Op inhoud, relatie én proces. Krijg die neuzen dezelfde kant op. Over alle organisatieniveaus heen.

Schets daarbij vooral de kaders, maar laat het bedenken van de echte oplossingen en de uitvoering bij uw mensen. Reflecteer samen op wat er gebeurt. En hoe. Op welke resultaten u wel en niet behaalt op deze manier. Anticipeer en stuur gericht bij.

MASIVe helpt u uw organisatie, teams en medewerkers uitlijnen op uw strategische intenties.

U helpt uw collega's meedoen en hun inspanningen beter te richten op wat u gezamenlijk verder brengt naar uw doel.

Alignment bouwen is samen op weg

Hoe
kunnen
wij
helpen?

Wilt u beter worden in het mobiliseren en richten van de energie in uw organisatie?

  • vliegen uw mensen nu geregeld nog alle kanten op?
  • druk met van alles maar ziet u uw doelen niet gehaald worden?
  • of heerst er juist apathie en wachten mensen soms gekmakend lang af?
  • zoekt u manieren om gericht het voortouw te nemen?
  • wilt u helderder communiceren en de cascade sterker vormgeven?
  • en sterker in regie komen van de strategie- executie?
  • alle energie steken in waar het de juiste impact maakt?