Transities managen

Krijg wél de beweging
die u graag wilt!

Heeft u geweldige plannen? En ze al tig keer enthousiast en helder uitgelegd? Maar bewegen uw mensen, gebruikers of klanten niet zomaar met u mee? Hoe hard u ook duwt of trekt?

Transities managen

Nieuwe structuren, processen, procedures en tools. Het zijn allemaal aanpassingen in de ‘bovenstroom‘ die u goed moet managen. Die hard nodig zijn om de nieuwe situatie te realiseren.

Maar daadwerkelijk veranderen blijft toch een kwestie van (samen) werken met mensen. Als zij niet meedoen en hun gedrag niet aanpassen, verandert er uiteindelijk niets. En oogst u niets.

Alleen vindt helaas het grootste deel van uw doelgroep waarschijnlijk heel andere dingen belangrijk dan uzelf. Lastig, want om in beweging te komen en blijven, hebben ze dus ook ‘iets anders’ nodig dan u.  Ziet u dat niet, dan kunt u vooral rekenen op een hoop weerstand.  En vertraging. Extra kosten. Demotivatie. Lage betrokkenheidsscores. Op termijn mogelijk gevolgd door ongewenste exitgesprekken. Een hoop gedoe dus! 

Maar . . .  gedoe is ook energie. En die heeft u hard nodig om werkelijk te veranderen. Het goede nieuws is, u kunt die energie beter (leren) sturen en transities managen.

Hoewel nodig, is willen veranderen via alléén de bovenstroom een illusie. De echte transitie ontstaat als u óók de onderstroom meeneemt. De emotionele, psychologische verandering dus. Dat wat pijn doet. Daar ligt vaak uw echte winst. Weten hoe?

MASIVe helpt u verandering als gegeven te omarmen en de dynamiek eromheen te koesteren.

U creëert betrokken gebruikers, klanten en medewerkers die met u meebewegen. Van A naar B. Of C.

Dynamiek van transities managen

Hoe
kunnen
wij
helpen?

Wilt u gemakkelijker leren veranderen, uw inzichten en vaardigheden in transities managen versterken? Herkent u vragen als:

  • waarom lukt het nu niet? werken we wel echt aan de juiste dingen?
  • wat is nou eigenlijk de kern van ons (verander)vraagstuk?
  • welke veranderstrategie en -aanpak gaan ons wél helpen?
  • hoe plegen we vaker op het juiste moment de juiste interventies?
  • kunnen we onze veranderaars en change agents beter maken?
  • moeten we niet ook zelf meer weten over verander(aanpakk)en?
  • hoe worden we blijvend beter in transities managen?