Effectieve teams

Bouw alleen nog
excellente teams!

Teams te over in uw organisatie? En iedereen druk met van alles? Maar u ervaart soms noch het resultaat, noch het werkplezier dat u daarbij verwacht? U bent niet de enige.

Teams die excelleren

Als er in een organisatie iets van betekenis moet gebeuren, wordt er al snel een groep mensen bij elkaar gezet. Dus een sticker ‘TEAM‘ op de deur en gaan. Klaar. Toch?

Nee, niet echt. Want teamvorming is een domein apart. Teams falen dan ook ook geregeld. In eigenlijk van alles: de beoogde resultaten leveren, uitlijning met de opdrachtgever of het samenwerken zelf. Beroerde afstemming, improductieve meetings, onopgeloste conflicten en wantrouwen.

U snapt, dit blijft niet zonder consequenties. Want hoe meer mensen geen lol halen uit het samenwerken in een van uw teams, hoe minder animo, hoe meer chagrijn en uiteindelijk ook verloop.

Excellente teams vallen niet zomaar uit de lucht. Helaas. Ook een groep – stuk voor stuk briljante – experts vormt niet ineens vanzelf een excellent team. En zelfs als ze wel iets leveren, hoeven ze nog steeds niet naar kunnen te presteren.

Wat kunt u daaraan doen? Primair staat u opgesteld voor de continuïteit van uw organisatie. U wilt resultaat boeken en dat ook in de toekomst blijven doen. Via bevlogen en capabele werknemers. Die elke dag het beste uit zichzelf en elkaar willen halen. Hoe autonomer, hoe beter. Voor u én voor hen.

Uw eerste prioriteit is dan ook duidelijk hebben en maken welke droom u najaagt met uw organisatie. De missie als lens om door te kijken. Teams moeten zich daarmee via hun opdracht kunnen verbinden. Als kompas. Om zo autonoom als wenselijk te opereren. Daarnaast wilt u uw mensen faciliteren in hun prestaties. Nodig ze uit hun talenten maximaal te benutten en ontwikkelen. Dat vergt een veilige werkomgeving, fysiek én mentaal.

Juist ú als leidinggevende kunt de voorwaarden en kaders helpen creëren die een groep de ruimte en gelegenheid geeft zich tot team te vormen en te presteren. Weten hoe?

MASIVe helpt uw teams effectiever samenwerken. Beter uitgelijnd op uw strategische intenties. Beter afgestemd op hun taak.

U helpt uw collega's hun (samen) werkplezier vergroten en uw organisatie belonen met prestaties.

Effectieve teams

Hoe
kunnen
wij
helpen?

Wilt u uw organisatie en uw mensen laten profiteren van effectieve teams? Werk aan:

  • het creëren van alignment met doelen en stategie
  • helderheid en beschikbaarheid van rollen en kwaliteiten
  • actief inspelen op gedragsvoorkeuren van teamleden
  • bouwen aan vertrouwen en openheid
  • opstellen en verhelderen van de spelregels
  • constructief omgaan met conflicten   
  • gezamenlijk sneller tot de gewenste resultaten komen
  • effectieve en efficiënte besluitvorming