Stuurt uw strategie alles in uw business?

Richt en verbind, overbrug de kloof tussen boardroom en werkvloer

Een glasheldere, activerende koers die alle inspanningen in uw business stuurt, is voor veel ondernemingen nog allesbehalve vanzelfsprekend. Onderzoeken onder medewerkers tonen geregeld: uw mensen weten niet wat u wilt, waarom en wat dit voor hen betekent. Dat kost een hoop energie. Van hen, maar ook van u en uw MT. Zonde, want het kan ook echt anders. Overbrug die kloof tussen boardroom en werkvloer.

Zorgt u met uw MT voor scherpe, duidelijke keuzes, dan kunnen uw mensen ook beter kiezen. Ze zijn of enthousiast en verbinden zich met de plannen, de weg, de ambitie. Of ze haken af en kiezen hun eigen pad. Dat is uiteindelijk winst voor iedereen. U heeft immers graag die vakmensen aan boord die elke dag alles geven voor de droom van u allemaal. Zij zijn het ook die blije klanten maken. Niet de mensen die vooral blijven hangen om andere redenen.

Missie, visie en ambitie

Wij willen ons waarom en waartoe scherp neerzetten

U heeft een missie die helder uitlegt wat de wereld mist als uw organisatie er niet zou zijn. Een inspirerende visie op de toekomst en uw plaats daarin. En natuurlijk een grootse ambitie die onverholen aangeeft wat u met elkaar wilt bereiken de komende tijd.

De strategische route

Wij willen onze strategie sterker en tastbaarder maken

U en uw team(s) weten langs welke strategische doelstellingen u succes bereikt. Waar de grote (verander)uitdagingen liggen. Via welke kerninitiatieven u die verandering wilt organiseren. Hoe u bepaalt of u genoeg vooruitgang boekt. Uw strategie is kortom communiceerbaar, meetbaar en bestuurbaar gemaakt.

Aligment bouwen

Wij willen organisatie, teams en medewerkers beter uitlijnen

Uw interne kartrekkers doorgronden de (nieuwe) strategie. Ze zijn in staat én bereid anderen daarin actief mee te nemen. Uw mensen zijn geheel ingecheckt en kunnen niet wachten bij te dragen aan het realiseren van uw en hun toekomstdromen waarop vanaf nu al hun inspanningen zijn gericht.

Wendbaarheid creëren

Wij willen onze wendbaarheid organisatiebreed vergroten

U laat zich niet verrassen door de grillen van de markt, concurrentie of ontwrichtende technologie. Ook intern weet u exact wat er speelt. U en uw team(s) signaleren en anticiperen op tijd. Zeker als het gaat om nieuwe inzichten met strategische impact. Zo blijft u relevant en nare cijfers ruim vóór.

MASIVe helpt u grip krijgen op alle aspecten van strategie maken en realiseren. Kom met uw team op een prettige en natuurlijke manier tot een goede koers en krijg uw mensen mee in uw plannen en ambities. Vanuit samenhang, met meer snelheid!