Betrokken stakeholders

Wie betrekt en
verbindt, wint!

Ettelijke goede ideeën? Een snaarstrak gemanaged project? Maar amper interesse, of juist veel weerstand en dus moeite om de naar uw idee geweldige plannen en producten geadopteerd te krijgen?

Betrokken stakeholders

Menig projectmanager is al best blij als hij op het gebied van de klassieke beheersaspecten enigszins in control is van zijn project.

Dat is te begrijpen en zeker een plusplunt. Een projectmanager die enkel de beheerstaak van het project goed onder de knie heeft, is er echter nog niet. Er zijn immers altijd stakeholders: mensen buiten de directe zeggenschap van de projectmanager, maar met een belang bij en invloed op het initiatief. 

Slaagt de projectmanager er niet in de stakeholders volgens hun eigen verwachtingen te betrekken, dan zal die omgeving hem niet snel als succesvol ervaren. Wat ie verder ook doet.

Het goed managen van de verwachtingen van stakeholders is een sleutelvaardigheid derhalve. Hoewel de een daar van nature meer gevoel voor heeft dan de ander, is het zonder meer te leren.

Betrokken stakeholders creëren start bij het identificeren ervan. Wie zijn onze stakeholders? Wat zijn hun onderlinge posities en hun relatie tot ons en ons project? Het team moet hun belangen en behoeften analyseren en leren begrijpen.

Met die informatie zijn stakeholders op een voor hen prettige manier te betrekken. Is de juiste snaar te raken. Op het goede moment. Ervaar het verschil tussen pull en push!

MASIVe helpt u belanghebbenden in kaart brengen en hun positie en belangen scherper begrijpen.

Hiermee vindt u eenvoudiger de juiste manier om hen optimaal te betrekken bij uw ideeën en initiatieven.

Betrokken stakeholders

Hoe
kunnen
wij
helpen?

Wilt u ook meer grip op het speelveld van actoren rondom uw veranderinitiatief? Leer:

  • stakeholders identificeren en hun belangen en positie te begrijpen
  • adequate manieren te vinden om hen effectiever te betrekken
  • de impact van uw acties te beoordelen 
  • en bij te sturen waar en wanneer nodig
  • uw omgeving effectief te besturen en te benutten